Card image cap
  • Data: 14.10.2023
  • Cena: 850.00 PLN + 23% VAT*
  • Język: Polish
  • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku udziału w szkoleniu pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe i finansowaniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie powinna podpisać osoba upoważniona. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie

Wprowadzenie do obróbki i analizy danych NGS (online)

Uczestnicy szkolenia poznają istniejące źródła danych NGS, formaty danych, sposoby manipulacji tymi danymi (analiza jakości, wycinanie adapterów etc.) oraz mapowania ich do genomu przy zastosowaniu różnych narzędzi i w różnych scenariuszach reprezentujących najpopularniejsze podejścia w biologii. Ten kurs skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę nad własną analizą zestawów danych NGS.

Tematyka


1. Wprowadzenie do NGS - gdzie i w jaki sposób przechowywane są dane: bazy danych i formaty danych NGS.
2. Krótkie wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux.
3. Kontrola jakości i przetwarzanie danych NGS (FastQC, FASTX Toolkit, Trimmomatic).
4. Mapowanie odczytów - Pospolity krok w niemal wszystkich zastosowaniach danych NGS. Mapowanie krótkich odczytów będzie wykonane na przykładzie danych pochodzących z technologii DNA-Seq (Bowtie, BWA) i RNA-Seq (Tophat, STAR). Zestaw ćwiczeń zademonstruje wykorzystanie różnych narzędzi i strategii - ich zalety oraz wady.
5. Obróbka wyników mapowania oraz wykorzystanie ich w konkretnej aplikacji bioinformatycznej (składanie transkryptomu,wykrywanie nowych genów i form splicingowych).
6. Możliwość dyskusji na tematy związane z sekwencjonowaniem wysokoprzepustowym.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?


Ten wprowadzający kurs skierowany jest do osób chcących zrozumieć podstawy manipulacji uzyskanymi danymi i analizy danych NGS. Oferta skierowana jest szczególnie do osób, które planują rozpocząć swój własny projekt NGS.

Oczekiwane efekty


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni być w stanie wykonać przeszukiwanie publicznych baz danych NGS, manipulować odczytami NGS (wycinanie adapterów etc.), ocenić odczyty pod kątem jakości i zmapować odczyty do genomu lub transkryptomu. Te kroki postępowania można odnaleźć niemal we wszystkich aplikacjach NGS. Szczególna uwaga zwrócona będzie na interpretację uzyskanych wyników i prezentację rozwiązań często pojawiających się problemów.

Tak, Ty też możesz wziąć udział!


Doświadczenie programistyczne i wcześniej zdobyta wiedza o sekwencjonowaniu NGS nie są wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu. Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia znali podstawowe pojęcia z dziedziny biologii molekularnej, takie jak definicja transkryptu czy splicingu.

Informacje Organizacyjne


Kurs odbędzie się w formie webinarium. Wymagane jest posiadanie komputera z systemem Windows, Linux lub Mac OS posiadającego dostęp do internetu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na dwa tygodnie przed datą jego rozpoczęcia w przypadku mniej niż 5 uczestników.

Szczegóły

  • Data: 14.10.2023
  • Cena: 850.00 PLN + 23% VAT*
  • Język: Polish
  • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po wypełnieniu i dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie