Card image cap
 • Data: 17.02.18.02.2024
 • Cena: 1350.00 PLN + 23% VAT*
 • Język: Polish
 • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku udziału w szkoleniu pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe i finansowaniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie powinna podpisać osoba upoważniona. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie

Wprowadzenie do analizy danych RNA-Seq (online)

Ten kurs stanowi wprowadzenie do tematyki związanej z analizą danych RNA-Seq. Pozwala on na zapoznanie się z najważniejszemu krokami analizy, powszechnie stosowanymi potokami analitycznymi i możliwymi zastosowaniami. W trakcie kursu poruszone zostaną zagadnienia kontroli jakości danych, składania transkryptomu ab initio oraz de novo, szacowania ekspresji genów i analizy różnicowej.

Tematyka


 • Krótkie wprowadzanie do wysokoprzepustowego sekwencjonowania genomów i transkryptomów.
 • Kontrola jakości danych.
 • Mapowanie odczytów, obliczanie poziomu ekspresji genów i tranksryptów.
 • Analiza ekspresji różnicowej wraz z tworzeniem wykresów diagnostycznych.
 • Składanie transkryptomu de novo (niezależne od genomu).
 • Składanie transkryptomu ab initio (z mapowaniem odczytów do genomu).
 • Adnotacja transkryptomów

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?


Ten wprowadzający kurs skierowany jest do każdego, kto chce się dowiedzieć jak radzić sobie z zestawami wielkoskalowych danych RNA-Seq i poszerzać wiedzę o istotnych biologicznych aspektach tego zagadnienia. Kurs jest przygotowany pod kątem osób prowadzących badania w dziedzinach biotechnologii, biologii molekularnej, bioinformatyki i innych nauk biologicznych.

Oczekiwane Efekty


Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni posiadać wiedzę o źródłach danych RNA-Seq, formatach danych, być w stanie wykonać analizę jakości tych danych, mapowanie do sekwencji referencyjnej, ocenę wartości ekspresji genów/trankskryptów i wykonać analizę ekspresji różnicowej włącznie z interpretacją otrzymanych wyników. Uczestnicy posiądą również wiedzę o metodach składania transkryptomów i będą w stanie wykorzystać poznane potoki analityczne we własnych projektach. Duża uwaga zwrócona będzie na wizualizację danych, tworzenie wykresów, interpretację wyników i radzenie sobie z często spotykanymi problemami podczas analizy.

Tak, Ty też możesz wziąć udział!


Doświadczenie programistyczne nie jest wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu. Posiadanie wiedzy o analizie danych NGS nie jest konieczne, jest jednak zalecane by uczestnicy posiadali podstawową wiedzę z zakresu biologii molekularnej, to znaczy rozumieli pojęcia splicing, izoformy, transkryptom, ekspresja genów itp.

Informacje Organizacyjne


Kurs odbędzie się w formie webinarium. Wymagane jest posiadanie komputera z systemem Windows, Linux lub Mac OS posiadającego dostęp do internetu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na dwa tygodnie przed datą jego rozpoczęcia w przypadku mniej niż 5 uczestników.

Szczegóły

 • Data: 17.02.18.02.2024
 • Cena: 1350.00 PLN + 23% VAT*
 • Język: Polish
 • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po wypełnieniu i dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie