Card image cap
 • Data: 02.12.2023
 • Cena: 850.00 PLN + 23% VAT*
 • Język: Polish
 • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku udziału w szkoleniu pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe i finansowaniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie powinna podpisać osoba upoważniona. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie

Analiza Interakcji DNA-białko (online)

Szkolenie stanowi wprowadzenie do tematyki związanej z analizą danych ChIP-seq oraz ChIP-exo, czyli wysokoprzepustowymi metodami badania interakcji białek z DNA. Kurs pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi krokami analizy, powszechnie stosowanymi potokami analitycznymi i możliwymi zastosowaniami.

Tematyka


 • Wprowadzenie do systemu Linux.
 • Bazy danych.
 • Detekcja miejsc występowania wiązań Białko-DNA z wykorzystaniem ChIP-Seq.
 • Wyszukiwanie motywów sekwencji w miejscach wiązania białek z DNA.
 • Wizualizacja danych (IGV).
 • Analiza stanu chromatyny: modyfikacje histonów.
 • Zwiększenie dokładności detekcji miejsc występowania wiązań Białko-DNA przy pomocy techniki ChIP-exo.
 • Projekt - efektywna praca z plikami w formatach powszechnie używanych w pracy z danymi ChIP-Seq.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?Ten wprowadzający kurs skierowany jest do każdego, kto chce się dowiedzieć, jak analizować dane ChIP-Seq pod kątem konkretnych pytań biologicznych. Kurs jest dostosowany do osób prowadzących badania w dziedzinach biotechnologii, biologii molekularnej, bioinformatyki i innych nauk biologicznych.


Oczekiwane EfektyPo ukończeniu kursu uczestnicy powinni posiadać wiedzę o podstawowych źródłach danych ChIP-Seq oraz ChIP-exo i formatach danych wykorzystywanych powszechnie w trakcie analiz. Uczestnicy powinni umieć samodzielnie wykonać analizę polegającą na wykrywaniu miejsc interakcji DNA i białek, w tym czynników transkrypcyjnych i histonów, a także potrafić wyszukiwać motywy charakterystyczne dla tychże stref wiązania. Zwrócimy szczególną uwagę na wizualizację danych w przeglądarce genomowej, interpretację wyników i radzenie sobie z problemami często spotykanymi podczas analizy tego rodzaju danych.

Tak, Ty też możesz wziąć udział!Doświadczenie programistyczne nie jest wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu. Posiadanie wiedzy o analizie danych NGS nie jest konieczne, jest jednak zalecane by uczestnicy posiadali podstawową wiedzę z zakresu biologii molekularnej.


Informacje organizacyjneWymagane jest posiadanie komputera z systemem Windows, Linux lub Mac OS posiadającego dostęp do internetu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na dwa tygodnie przed datą jego rozpoczęcia w przypadku mniej niż 5 uczestników.

Szczegóły

 • Data: 02.12.2023
 • Cena: 850.00 PLN + 23% VAT*
 • Język: Polish
 • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po wypełnieniu i dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie