Card image cap
  • Data: 18.11.19.11.2023
  • Cena: 1350.00 PLN + 23% VAT*
  • Język: Polish
  • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku udziału w szkoleniu pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe i finansowaniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie powinna podpisać osoba upoważniona. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie

Wprowadzenie do metagenomiki (online)

Tematyka1. Wprowadzenie do analizy danych z sekwencjonowania 16S rRNA oraz podobnych amplikonów wykorzystywanych do profilowania składu taksonomicznego
2. Wprowadzenie do sekwencjonowania metagenomów metodami typu "shotgun"
3. Konfiguracja środowiska pracy i instalacja oprogramowania
4. Usuwanie zanieczyszczeń i kontrola jakości
5. Składanie metagenomów de novo
6. Badanie jakości złożenia
7. Profilowanie składu taksonomicznego
8. Klastrowanie kontigów należących do tych samych taksonów
9. Ocena kompletności złożenia metagenomów
10. Wizualizacja danych
11. Profilowanie liczebności taksonów w próbie
12. Adnotacja funkcjonalna

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?


Powyższy kurs skierowany jest do każdego zainteresowanego analizą danych metagenomicznych oraz badaniem mikrobiomu.

Tak, Ty też możesz wziąć udział!


Zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii molekularnej.

Informacje organizacyjne


Kurs odbędzie się w formie webinarium. Wymagane jest posiadanie komputera z systemem Windows, Linux lub Mac OS posiadającego dostęp do internetu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na dwa tygodnie przed datą jego rozpoczęcia w przypadku mniej niż 5 uczestników.

Szczegóły

  • Data: 18.11.19.11.2023
  • Cena: 1350.00 PLN + 23% VAT*
  • Język: Polish
  • Tryb: online
*Zwolnienie z VAT

W przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków publicznych możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku po wypełnieniu i dostarczeniu odpowiedniego oświadczenia. Zeskanowane oświadczenie powinno być przesłane w trakcie rejestracji na kurs; oryginał może być dostarczony w dniu jego rozpoczęcia.

Pobierz oświadczenie